پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی

fa-IRen-US
X
شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

اعضای دانشجویی شورای پژوهشی

 

محمد رسولی بدرانی

محمد مهنازاده

زهرا محمودی ده چشمه

ضیاء سعدونی

 

اعضای هیات علمی شورای پژوهشی

 

حکیمه محمدزاده

کبری دوستی فر

زهرا مهری

احمد مرادی

سیده زهراپژوهیده

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort