پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی

fa-IRen-US
X
معرفي کميته تحقيقات دانشجويي

 

هدف اصلي  کمیته تحقیقات فراهم نمودن زمينه مناسب جهت رشد و بالندگي می باشد و  در اين راه نيز تمام کوشش و فعاليت خود را انجام داده است. دانشجويان بايد به اين باور برسند که در هر رشته و هر مقطعی که تحصيل مي نمایند در آينده بايست نيازي از جامعه را برطرف کنند. هر چند انبوه علوم باعث تفکيک آنها از يکديگر شده، اما همه آنها با هم وحدت دارند. انجام کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي در تقويت انگيزه، تسلط بر علوم، تقويت اراده و پشتکار، خود باوري و رفع مشکلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي موثر مي باشد. مهم است که درک کنيم در پايان تحصيلات خود تا چقدر وجودمان براي جامعه مفيد و چه اندازه در حل مشکلات مي توانيم مثمر ثمر باشيم. هدف نهايي كميته هدايت نيروهاي جوان به سوي توليدات علمي از هر دو بعد كمي و كيفي و ارتقاء سطح پژوهش در كشور است و اميد است كه اين حركت در سرمايه گذاري هر چه بيشتر براي توانمند سازي دانشجويان سودمند واقع شود.
اهداف کميته تحقيقات دانشجويي
ايجاد بستر مناسب براي رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده کشور
ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در میان دانشجويان دانشکده
ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايتهاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان و بهبود رابطه علمي اساتيد و دانشجويان
 
وظايف کميته تحقيقات دانشجويي
انجام بررسي هاي لازم و پيشنهاد خط مشي کلي در زمينه تحقيقات، طرح هاي دانشجويي و ارائه مقاله در سمينارها به دانشجويان علاقمند
تنظيم برنامه هاي پژوهشي در قالب سياستهاي مصوب
بررسي و حل مشکلات دانشجويان در زمينه پژوهش
ارائه گزارش عملکرد و فعاليت هاي انجام شده در زمينه پژوهشي (طرح هاي تحقيقاتي، مقالات ارائه شده در سمينارها، تهيه نرم افزار هاي آموزشي، ابتکارات علمي، کارگاههاي برگزار شده و....) به معاونت پژوهشی دانشکده و ارجاع به شوراي مرکزي و معاون پژوهشي دانشگاه
پيگيري امور مربوط به ارتباط کميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه
حوزه فعاليتهاي كميته
1.       پذيرش و تصويب طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي و پرداخت هزينه جهت انجام طرح هاي تحقيقات دانشجويي
2.       اعزام دانشجويان فعال به همايش هاي علمي داخل كشور (اعم از دانشجوئي و سراسري)
3.       همكاري با دانشجوياني كه در كنگره ها و سمينارها مقاله ارائه مي دهند (از لحاظ پرداخت هزينه رفت و برگشت و هزينه ثبت نام با ارائه مدارك مورد نياز)
4.       برگزاري جلسات دانشجوئي با حضور معاون پژوهشي دانشگاه و سرپرست كميته تحقيقات دانشجوئي و نمايندگان دانشكده ها جهت رفع مشکلات موجود در دانشکده ها
5.       اصلاح آئين نامه هاي پژوهشي دانشجوئي