پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی

fa-IRen-US
X
ارتباط با ما

 

آدرس: خوزستان-چهارراه شهید رجایی- ضلع غربی معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

تلفن : 06136228916-06136228921

صندوق پستی : 6451684534

پست الکترونیک : research@shoushtarums.ac.ir

دورنگار : 06136228927

وب سایت: src.shoushtarums.ac.ir