پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی

fa-IRen-US
X

برگزاری آزمون ورودی کارگروه ترجمه

خانم بتوندی پور| | --> | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

پیرو آزمون ورودی برگزار شده در تاریخ 15 اسفند 1399 در سامانه نوید اسامی اعضا کارگروه ترجمه به ترتیب امتیاز کسب شده در این آزمون به شرح ذیل می باشد.

1-ساغر کریم زاده

2-حسین عاشوری نیا

3-اسما نوری طهنه

4-رضا بزم

5-رویا احمدی

6-فاطمه حسین منش

لازم به ذکر است کارگروه ترجمه اولین کارگروه تشکیل شده دانشکده علوم پزشکی شوشتر می باشد، که فعالیت آن زیرنظر کمیته تحقیقات دانشجویی قرار دارد.


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort