پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

Student Research Committee

fa-IRen-US
X
Category
The Deputy Minister of Education and Research - Student and Cultural intends to select the top researcher of Shushtar University of Medical Sciences on the occasion of Research Week and also to select the best student researcher. Therefore, all appl...
Sunday 12 April 2020
Student Research Committee on 09/27/1398 to 09/29/2017 A workshop on research methods was held for new students. In this workshop, the basics of research, types of research and its methods were discussed. It should be noted that future workshops of ...
Sunday 12 April 2020