پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

Student Research Committee

fa-IRen-US
X
Student Research Council Research Council

 

Student members of the Research Council

 

Mohammad Rasouli Badrani

Mohammad Mahnazadeh

Zahra Mahmoudi Deh Cheshmeh

Zia Saadouni

 

Faculty members of the Research Council

 

Hakimeh Mohammadzadeh

Kobra Dosti Far

Zahra Mehri

Ahmad Moradi

Seyedeh Zahrapojehideh